Tineke’s jarenlange steun aan Stichting Brooke Hospital Paard

Tineke Bartels is al vanaf het begin van de oprichting van de Stichting Brooke Hospital for Animals ambassadeur en lid van het comité van aanbeveling. Al meer dan twintig jaar vindt zij dat Brooke een unieke dierenhulporganisatie is. Tineke: “Brooke zet zich onder andere met mobiele veterinaire klinieken en voorlichting in voor werkdieren in Egypte, Pakistan en India. Enkele jaren geleden ben ik afgereisd naar Egypte en heb ik met eigen ogen gezien hoe het daar soms aan toe gaat. Daar werd ik niet zo lekker van. Ik ervaar de discussies over dierenwelzijn bij ons soms als gezeur als je dat vergelijkt met de problemen van de werkdieren in die landen.

De benadering van Brooke is heel praktisch, no nonsens, ze doen het werk dat gedaan moet worden, en dat betekent niet alleen veel voor de dieren maar zeker ook voor de mensen daar. Hun dieren zijn vaak ook van economisch belang, dus ze worden er ook financieel beter van als ze leren hoe ze hun dieren beter kunnen verzorgen en voeden, waardoor ze ook gezondere dieren krijgen. Mijn inzet is maar beperkt. Ik probeer bijvoorbeeld een gratis plaatsje voor Brooke te krijgen tijdens evenementen als Horse Event. En ik wil graag nog eens laten weten dat dit een geweldige organisatie is om te steunen”, aldus Tineke. Donateur worden is mogelijk via de website van de stichting.

In het kort lichten we toe wat Brooke Hospital for Animals doet, welke doelen zij hebben gesteld en waarom het zo belangrijk is om te investeren in een duurzame oplossing.

Veterinaire hulp
Brooke Hospital for Animals geeft gratis diergeneeskundige hulp aan werkdieren, met eigen klinieken en mobiele klinieken. Daarnaast worden mensen uit lokale gemeenschappen opgeleid tot veterinaire hulpverleners die eerstelijnshulp kunnen verlenen. Door het welzijn van werkdieren te verbeteren, helpt de stichting tevens de mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van hun paard of ezel. Brooke werkt uitsluitend met dierenartsen, verzorgers en stafleden die zijn gerekruteerd uit de lokale bevolking.

Preventie van welzijnsproblemen bij werkdieren
In samenwerking met lokale groepen diereigenaren, hoefsmeden en tuigmakers identificeert Brooke welzijnsproblemen bij paarden en ezels in een bepaalde gemeenschap. Vervolgens wordt de oorzaak van die problemen vastgesteld, zodat kan worden gewerkt aan preventie. Door gemeenschappen te leren hoe ze, gezamenlijk en individueel, de gezondheidsrisico’s voor hun dieren tot een minimum kunnen beperken, zorgt Brooke ervoor dat ziektes en aandoeningen worden voorkomen. Verder worden rondleidingen en lessen op school gegeven, zodat kinderen al op jonge leeftijd leren hoe ze met dieren moet omgaan en ervoor moeten zorgen. Het is een effectieve manier om het dierenwelzijn duurzaam te verbeteren.

 

Beïnvloeding van nationale en internationale overheden en instanties met betrekking tot dierenwelzijn in derde wereldlanden
Brooke Hospital for Animals gaat de dialoog aan met lokale, nationale en internationale overheden en instanties, met als doel dat zij het welzijn van werkdieren in derde wereldlanden op de agenda zetten. Zo hoopt de stichting een structurele verbetering van de leefomstandigheden van werkpaarden en ezels in derde wereldlanden te bewerkstelligen.

Praktisch onderzoek tot verbetering van dierenwelzijn & Diergeneeskunde op basis van bewijs.
Door eigen onderzoek in het veld identificeert Brooke aandoeningen bij werkpaarden en ezels, en worden effectieve behandelmethodes ontworpen die eenvoudig kunnen worden toegepast door de diereigenaren en de gebruikers van paarden en ezels. Ook maakt de stichting gebruik van succesvolle voorlichtingsprojecten uit de humane geneeskunde en de landbouw ontwikkelingshulpsector. In verschillende werkgebieden test zij continu het effect van haar aanpak, en past ze de bewezen effectieve methodes vervolgens op grotere schaal toe.

Vergroting van de naamsbekendheid van Brooke in Nederland
Brooke-Nederland heeft zich ten doel gesteld om het Nederlandse publiek bekend te maken met het leed van werkdieren in die landen. Toen de stichting in 1994 begon waren nog maar weinig mensen bekend met de zware leefomstandigheden van de ezeltjes in de baksteenfabrieken en de koetspaarden in de straten van Delhi en Cairo. Tweemaal per jaar stuurt Brooke een nieuwsbrief  uit waarin informatie wordt verschaft over de activiteiten in het werkgebied. Foto- en tekstmateriaal zijn afkomstig van de Brooke-medewerkers die werken in het veld, waardoor een actueel en reëel beeld wordt gegeven van de Brooke-activiteiten. Het is fantastisch dat de donateurs de nieuwsbrief verspreiden onder hun familie, vrienden en buren. De website en sociale media worden ingezet als platform om de naamsbekendheid van Brooke verder te vergroten in Nederland en België.

Fondsenwerving
Zonder donateurs kunnen de Brooke-dierenartsen en hulpverleners geen werkdieren helpen. Brooke-Nederland werft fondsen in Nederland en België voor het werk van Brooke in de werkgebieden zoals India en Egypte. Dankzij televisie-uitzendingen, via promotie op evenementen, en via advertenties op televisie en in de geschreven pers zijn inmiddels heel veel mensen op de hoogte van de noodzaak van de hulp van Brooke Hospital for Animals. De stichting is immens blij met de steun die zij ontvangen van de Brooke-donateurs, ongeacht de hoogte of frequentie van de steun.

Klik hier voor meer informatie, om de andere ambassadeurs te bekijken en om donateur te worden.