flag en

Talenten Trainings Centrum Paard

TTC
Academy Bartels is een officieel Talenten Trainings Centrum (TTC) van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Drie Academy-trainers zijn werkzaam op het hoogste niveau binnen het KNHS-Trainersplatform. Academy Bartels organiseert trainingen voor jonge talentvolle ruiters en amazones en begeleidt het Talentenplan van de KNHS. Ook worden trainingsstages gegeven aan ruiters met een beperking, zoals de paralympische dressuurruiters.

Top
Een KNHS erkend Talenten Trainings Centrum heeft als doel paardensporters te begeleiden in hun ontwikkeling en door te laten te stromen naar de (inter)nationale top. De scholing gebeurt aan de hand van een door de KNHS goedgekeurd jaarwerkplan waarin de visie, doelstellingen, selectieprocedure, trainingsprogramma en onderwijsbegeleiding zijn opgenomen. Dit betekent dat er naast rijvaardigheid ook aandacht is voor onderdelen als wedstrijdspanning, trainingsopbouw, stalmanagement, hulpmiddelen en transport.

Inschrijven voor één van onze trainingsarrangementen?